Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Các khóa học

Kết hợp chặt chẽ giữa học lí thuyết, thực hành ở lớp và tự học ở nhà một cách hệ thống, bài bản. Những giảng viên được bổ nhiệm giảng dạy tại trung tâm là các giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật.

Đăng ký khóa học

Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh - Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh